İş Deneyim Belgesi Güncelleme Hesabı

04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır

   

Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları

kikuyusmazlikkararlari

Belge Türü:::
   
Sözleşme Türü:::